hhhhh

 
מים לא נועדו רק לעשירים  
   
מים לא נועדו רק לעשירים
ממשלת ישראל מעוניינת לקדם את התאגידים והעסקנים שלה ומוסרת בידם את מחלקת המים. בדרך זו גורמת להעלאת תעריפי המים במאות אחוזים ויתרה מזו, מוסיפה מס על המים. זו ממשלה פושעת שמורדת בעם שלה ומתעשרת על חשבון הציבור. "קול העם" קורא בזעקה גדולה ומרה להפסיק את כל ההתעשרות על חשבון הציבור. חתמו והשפיעו.
 
לחתימה על טופס מרוכז של יותר מעצומה אחת הקישו כאן
 

הוסף חתימה

חתימות נרשמו 65 חותמים בעצומה זו
שם: מאור יישוב: בני ברק גיל: 20 תאריך: 2011/1/19
שם: הילה יישוב: בני ברק גיל: 18 תאריך: 2011/1/19
שם: דקל יישוב: בני ברק גיל: 18 תאריך: 2011/1/19
שם: שרית יישוב: בני ברק גיל: 18 תאריך: 2011/1/19
שם: ציפי יישוב: בני ברק גיל: 19 תאריך: 2011/1/19
שם: קרין יישוב: בני ברק גיל: 18 תאריך: 2011/1/19
שם: קרזוקי יישוב: בבגט גיל: טעים מאד תאריך: 2011/1/23
שם: אורית יישוב: רחובות גיל: 20 תאריך: 2011/1/30
שם: רונית יישוב: רמת גן גיל: 38 תאריך: 2011/2/17
שם: אהוד כהן יישוב: ניו יורק גיל: 50 תאריך: 2011/2/22
שם: צאיג רוני יישוב: בני -ברק גיל: 47 תאריך: 2011/5/29
שם: יעקב חי מוריה יישוב: תל אביב גיל: 27 תאריך: 2011/2/8
שם: מני בר יישוב: תל אביב גיל: 71 תאריך: 2011/6/8
שם: רן יישוב: ירושלים גיל: 24 תאריך: 2011/10/8
שם: קרסיס משה יישוב: בני ברק גיל: 50 תאריך: 2011/12/25
שם: rllpumeuovp יישוב: HkwNfjISlwVzSlUx גיל: IOzvZtTYquhXbZLPVV תאריך: 2012/1/26
שם: whpltqrw יישוב: aBJCpUBzItZwYHBXc גיל: uOSgecoLZcj תאריך: 2012/12/3
שם: לאה מזרחי יישוב: ירושלים גיל: 65 תאריך: 2012/10/22
שם: אייל חיים יישוב: ירושלים גיל: 24 תאריך: 2012/5/12
שם: גלעד צור יישוב: ראשלץ גיל: 58 תאריך: 2013/4/24
שם: WillieLoLa יישוב: Bottegone גיל: תאריך: 2015/12/2
שם: Arnolddync יישוב: Tamana גיל: תאריך: 2015/2/15
שם: MickeySciedia יישוב: Quatre Bornes גיל: תאריך: 2015/2/16
שם: RichardAsymn יישוב: Walvis Bay גיל: תאריך: 2015/2/18
שם: GerardoMITO יישוב: Jbeil גיל: תאריך: 2015/2/19
שם: GerardoMITO יישוב: Jbeil גיל: תאריך: 2015/2/20
שם: GerardoMITO יישוב: Jbeil גיל: תאריך: 2015/2/20
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/22
שם: AlbertoBak יישוב: Porsgrunn גיל: תאריך: 2015/2/23
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/23
שם: AlbertoBak יישוב: Porsgrunn גיל: תאריך: 2015/2/23
שם: AlbertoBak יישוב: Porsgrunn גיל: תאריך: 2015/2/23
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/23
שם: AlbertoBak יישוב: Porsgrunn גיל: תאריך: 2015/2/23
שם: AlbertoBak יישוב: Porsgrunn גיל: תאריך: 2015/2/23
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/24
שם: AlbertoBak יישוב: Porsgrunn גיל: תאריך: 2015/2/24
שם: AlbertoBak יישוב: Porsgrunn גיל: תאריך: 2015/2/24
שם: AlbertoBak יישוב: Porsgrunn גיל: תאריך: 2015/2/24
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/24
שם: AlbertoBak יישוב: Porsgrunn גיל: תאריך: 2015/2/24
שם: AlbertoBak יישוב: Porsgrunn גיל: תאריך: 2015/2/24
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/24
שם: AlbertoBak יישוב: Porsgrunn גיל: תאריך: 2015/2/25
שם: AlbertoBak יישוב: Porsgrunn גיל: תאריך: 2015/2/25
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/25
שם: AlbertoBak יישוב: Porsgrunn גיל: תאריך: 2015/2/25
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/25
שם: AlbertoBak יישוב: Porsgrunn גיל: תאריך: 2015/2/25
שם: AlbertoBak יישוב: Porsgrunn גיל: תאריך: 2015/2/26
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/26
שם: AlbertoBak יישוב: Porsgrunn גיל: תאריך: 2015/2/26
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/26
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/27
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/27
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/28
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/28
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/28
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/1/3
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/1/3
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/3
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/3
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/3/3
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/3/3
שם: WilliamHaispefs יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/3/3

מבקר המדינה
עתירה לבג''צ
מאמרים וחשיפות
מכתבים
פשקבילים
עצומות
עצומת רבנים
כתב אישום
קטעי אודיו
ארגון יד לאחים
פורום
 
 

  הדפסהדפס

קול העם ת.ד. 884 בני ברק 51108 kolhaam@kol-haam.co.il
אתר שומר שבת   נייד:052-8862303
 
עמוד הבית | תקנון | פורום | מפת האתר
כל הזכויות שמורות © kol-haam.co.il