hhhhh

 
הורדת אחוז החסימה לאלתר לכנסת ישראל מתאריך - 20/5/11  
   

תאריך: 20/5/11

 

שינוי שיטת הבחירות

כל ממשלות ישראל שמרו את כנסת ישראל לעצמם וכל הדמוקרטיה הזו אנטי דמוקראטית ומושחטת ואין בה שום צדק חברתי.

1. ממשלת ישראל העלתה את אחוז החסימה למתמודדים לכנסת ישראל לשני אחוז.

2. כל המפלגות בכנסת ישראל שומרים לעצמם את הכיסאות פעם הם בקואליציה ופעם הם באופוזיציה.

3. מתמודד הרוצה להיות חבר כנסת רק אם הוא מקורב למפלגה כלשהיא או לפוליטיקאים,לטייקונים וכיוצא בזה ייבחר לכנסת ישראל.

4. ממון המפלגות והפרסומות מיועד אך ורק לכנסת ישראל הם בקואליציה והם באופוזיציה.

5. כל מתמודד לכנסת ישראל ולרשות הממשלה משלם אגרת רישום ולכן צריך להוריד מיידית את התשלום ל-500 ש"ח השווה לכל כיס.

6. בחירת חברי הכנסת תבוצע על ידי העם ולא על ידי חברי המרכז כפי שנהוג היום דבר זה מושחת ואנטי דמוקרטי

7. כל חבר מפלגה יוכל להתמודד לכנסת ישראל.

כל הגזירות הללו מונעים מין הציבור הרחב להיכנס ולהשפיע בכנסת ישראל וזהו אנטי דמוקראטי וייחשב כפישעי ממשלה.

"קול העם" קורא בזעקה גדולה ומרה להוריד מידית את אחוז החסימה לאלתר כך שכל אזרח יוכל להתמודד לכנסת ישראל מבלי שהוא יהיה שייך לכלל האליטות והעסקנים למיניהם וכל דבר שיעשה מעבר לזה יחשב כאנטי דמוקטי וכפשע ממשלתי.

20/5/2011

לחתימה על טופס מרוכז של יותר מעצומה אחת הקישו כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

הוסף חתימה

חתימות נרשמו 268 חותמים בעצומה זו
שם: צאיג רוני יישוב: בני -ברק גיל: 47 תאריך: 2011/5/29
שם: יעקב חי מוריה יישוב: תל אביב גיל: 27 תאריך: 2011/2/8
שם: קרסיס משה יישוב: בני ברק גיל: 50 תאריך: 2011/12/25
שם: אייל חיים יישוב: ירושלים גיל: 24 תאריך: 2012/5/12
שם: עומר רוטשטיין יישוב: בני ברק גיל: 24 תאריך: 2013/1/23
שם: גלעד צור יישוב: ראשלץ גיל: 58 תאריך: 2013/4/24
שם: MichaelShoke יישוב: Minsk גיל: תאריך: 2015/11/2
שם: Wilsonwaimi יישוב: Klimmen גיל: תאריך: 2015/12/2
שם: ArnoldAxonfern יישוב: Tamana גיל: תאריך: 2015/2/15
שם: Michaelplopork יישוב: Mount Carey גיל: תאריך: 2015/2/16
שם: ArnoldAxonfern יישוב: Tamana גיל: תאריך: 2015/2/16
שם: Mickeyexteshy יישוב: Quatre Bornes גיל: תאריך: 2015/2/17
שם: Viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/5/3
שם: viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/6/3
שם: Cheap cialis יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/3/23
שם: Generic viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/3/26
שם: mail order viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/3/29
שם: Buy viagra online pharmacy יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/3/4
שם: viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/10/4
שם: generic viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/4/21
שם: Generic viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/4/23
שם: viagra pharmacy יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/4/23
שם: discount viagra online pharmacy יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/5/15
שם: cheap sildenafil יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/5/18
שם: buy generic viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/5/19
שם: viagra vs cialis יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/5/19
שם: sildenafil יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/5/25
שם: tadalafil יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/5/29
שם: cheap cialis online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/5/30
שם: viagra vs cialis יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/2/6
שם: cheap viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/2/6
שם: where to buy viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/2/6
שם: cheap generic viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/5/6
שם: cialis online pharmacy יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/5/6
שם: viagra discount coupon יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/7/6
שם: generic viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/8/6
שם: cialis יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/9/6
שם: discount generic viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/10/6
שם: cheap viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/11/6
שם: sildenafil יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/6/13
שם: viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/6/19
שם: cheap sildenafil יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/6/19
שם: cheap sildenafil יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/6/19
שם: cialis online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/6/22
שם: how can I order generic viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/6/22
שם: generic cialis יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/6/28
שם: generic viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/6/30
שם: discount viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/2/7
שם: cialis usa יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/3/7
שם: viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/8/7
שם: purchase viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/8/7
שם: cheap cialis יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/9/7
שם: cash advance loans יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/9/7
שם: generic viagra prices יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/12/7
שם: cialis online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/7/13
שם: generic viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/7/15
שם: where to purchase viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/7/16
שם: generic viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/7/16
שם: generic viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/7/23
שם: discount viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/7/29
שם: cheapest cialis יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/7/29
שם: viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/1/8
שם: generic viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/4/8
שם: generic viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/6/8
שם: Viagra vs cialis יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/10/8
שם: viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/11/8
שם: cheap cialis יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/12/8
שם: viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/12/8
שם: online viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/8/19
שם: buy generic viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/8/21
שם: viagra for sale in ireland יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/8/23
שם: Merziuz יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2020/11/14
שם: sildenafil citrate יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/8/26
שם: online pharmacy יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/8/26
שם: cheapest viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/8/29
שם: viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/8/29
שם: cheap viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/8/29
שם: tadalafil יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/8/30
שם: generic viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/8/31
שם: generic cialis יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/8/31
שם: viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/1/9
שם: generic viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/1/9
שם: generic viagra prices יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/1/9
שם: generic viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/2/9
שם: viagra vs cialis יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/3/9
שם: cheapest viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/5/9
שם: cheap viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/8/9
שם: viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/8/9
שם: discount viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/9/15
שם: generic viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/9/21
שם: viagra vs cialis יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/9/22
שם: generic viagra online יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/9/25
שם: payday loans יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/9/26
שם: generic cialis יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/1/10
שם: sildenafil citrate יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/8/10
שם: generic viagra online pharmacy יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/9/10
שם: discount viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/10/10
שם: generic viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/10/10
שם: generic viagra יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/10/18
שם: Bradley יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/10/24
שם: Bradley יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/10/24
שם: Bradley יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/10/24
שם: Bradley יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/10/24
שם: Bradley יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/10/26
שם: Bradley יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2015/10/26
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/1/29
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/2/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/2/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/2/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/2/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/2/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/2/2
שם: chaba יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/3/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/4/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/4/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/4/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/4/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/4/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/4/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/4/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/4/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/4/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/4/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/4/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/4/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/4/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/4/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/6/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/6/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/6/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/6/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/6/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/7/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/8/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/10/2
שם: Mark יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2016/11/5
שם: Barnypok יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2017/1/4
שם: Barnypok יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2017/2/4
שם: JimmiXzSq יישוב: New York גיל: 2rand[0,1,1] תאריך: 2017/5/18

מבקר המדינה
עתירה לבג''צ
מאמרים וחשיפות
מכתבים
פשקבילים
עצומות
עצומת רבנים
כתב אישום
קטעי אודיו
ארגון יד לאחים
פורום
 
 

  הדפסהדפס

קול העם ת.ד. 884 בני ברק 51108 kolhaam@kol-haam.co.il
אתר שומר שבת   נייד:052-8862303
 
עמוד הבית | תקנון | פורום | מפת האתר
כל הזכויות שמורות © kol-haam.co.il